Den gamle tesen i all kommunikasjon: KISS (Keep it simple, stupid!) gjelder enda mer i en elektronisk tidsalder siden det er så lett å generere informasjon – noe som kan lede til drukning og kundeflukt.

Tor W. Andreassen: Hvordan vinne kundenes hjerte: Gjør det enkelt!

Loading posts...