Special price for you. Supermarkeder prøver seg med segmentert prising - åpner for nye forbrukeradferdsmønstre. 

(via Supermarkets Try Customizing Prices for Shoppers - NYTimes.com)

Source The New York Times

Loading posts...